Karksi-Nuia Muusikakoolis töötanud õpetajate nimekiri

NIMI

ERIALA

TÖÖTAMISE AEG

Ringa Vaiksaar Viiul Testtöötamise-aeg
Merike Rüdiger Akordion Testtöötamise-aeg2
Ülle Holmqvist Klaver, solfedžo
Heidi Öövel Kannel
Merli Mäevälja Muusikalugu, eelklass
Riina Kogan Puhkpill
Anton Kogan Puhkpill, löökpill
Martin Aulis Löökpill
Siim Petser Kitarr
Anne Gomaa Solfedžo, laul
Ivi-Heljo Harju kontsertmeister
Olev Raal Klaver