Hoolekogu

Inimesed

Abja Muusikakooli hoolekogu koosseis

Endel Purju

Õpetajate esindaja

Tiia Parmo

Vilistlaste esindaja

Peeter Mõttus

Vallavolikogu esindaja

Malle Kask

Lastevanemate esindaja