Abja Muusikakoolis töötanud õpetajate nimekiri

NIMI

ERIALA

TÖÖTAMISE AEG

Kalle Tamra klaver, üldained 1961 sügis – 1966 kevad
Maie Tamra solfedžo, klaver 1961 sügis – 1966 kevad
Olga Djukova klaver 1961 sügis – 1964 kevad
Rosalie Kannik (Ralja) akordion, dirigeerimine 1961 sügis – 01.juuli 1992, 15.jaan. 1997 – 08.10.2008
Sirje Seppel (Kuusk) klaver 1962 sept. – nov.