Abja Muusikakoolis töötanud õpetajate nimekiri

NIMIERIALATÖÖTAMISE AEG
Kalle Tamraklaver, üldained1961 sügis – 1966 kevad
Maie Tamrasolfedžo, klaver1961 sügis – 1966 kevad
Olga Djukovaklaver1961 sügis – 1964 kevad
Rosalie Kannik
(Ralja)
akordion, dirigeerimine1961 sügis – 01.juuli 1992,
15.jaan. 1997 – 08.10.2008
Sirje Seppel
(Kuusk)
klaver1962 sept. – nov.
Ivi-Heljo Toomjõe
(Harju)
üldklaver, solfedžo,
koorijuht
1962 sept. – 1964 mai,
1973 aug. – 1975 mai,
01.veebr. 1993 – 1998 dets.
Valdur Parkseppakordion1962 sügis – 1963 sügis
Kalju Terrasklaver, trompet1964 veebr. – nov.,
1967 dets. – 1975 juuli
Maija Raigassolfedžo, üldklaver1963/64 õ.-a.
Reet Räppo
(Kivilaan)
klaver, üldained,
eelklass
1964 aug. – 27.aug. 1969
1972 sept. – 1975 kevad
Leida Truumees
(Viira)
akordion1964 sept. – 06.aug. 1975
Ene Metsjärvklaver1965 sept. – okt.
Vello Ansoklarnet1965 sept. – 1966 okt.
Kalle Lindiliteratuuri illustraator1965/66 õ.-a.
Maile Pebre
(Harik)
üldained, klaver,
literatuur
1966 sept. – 1970 aug.
Hain Jüristrompet1966 sept. – 1966 okt.
Helve Lumi
(Kase)
solfedžo, üldained1966 aug. – 10.dets. 1980
Andres Kaseklaver1966 aug. – 13.sept. 1981
Endel Priilinnklarnet01.nov. 1966 – 15.aug. 1970,
10.nov. 1970 – 01.dets. 1972
Liine Pebreklaver2. I – 31. I 1967
Ants Nurkklaver01.aug. – 18.nov. 1968
Elle Olmüldained1969/70 õ.a.,
1971/72 õ.a. (asendused)
Moonika Klaasliteratuur, üldained1970 aug. – 1974 sept.
Rein Viitasakordion1970/71 õ.a.
Aleksander Verteklarnet, trompet,
kitarr, flööt,
plokkflööt, löökpillid
1970 sept. – okt.
01.dets. 1972 – 27.sept. 1980
Tõnu Pruuliklaverjaan. – mai 1970
1971/72 õ.a., 1973 märts
1974/75, 75/76, 1981/82
Anne Ibrus
(Saaret)
akordion1971 aug. – 1973 aug.
Sirje Pihuviiul, üldained1971 aug. – 1974 sept.
Maris Piirakordion, literatuur,
üldained
1972/73 õ.a.
Merike Rüdigerakordion1973 aug. – 1975 kevad
1978/79 õ.a.
Vallo Taartrompet, literatuur,
üldained
01.aug. 1973 – 19.mai 1974
1980/81 õ.a.
Enno Eikiklarnet1974/75 õ.a.
Aino Ilm
(Siniväli)
literatuur, akordion10.sept. 1974 – 13.jaan. 1975
1975/76 õ.a.
Katrin Sarapuu
(Keerma)
üldained, literatuur15.sept. 1974 – 1975 kevad
Tiiu Tolm
(Jõgi)
klaver1974/75 õ.a.,
01.sept. 1989 – tänaseni
Ene Jerlov
(varem Mets)
literatuur, akordion13.jaan. 1975 – 01.mai 1978
Olev Raalklaver, üldained01.aug. 1975 – 04.nov. 1975
01.dets. 1976 – tänaseni
Piret Kuldviiulaug. 1975 – 21.märts 1977
Malle Kääraakordion01.sept. 1975 – 12.jaan. 1976
Tiia Tats
(Parmo)
literatuur, üldained01.sept. 1975 – 1977 kevad
Liivi Sooalusteliteratuur, üldained26.jaan. 1976 – kevad 1976 ??
Marta Kartauklaver, üldained04.nov. 1975 – 1978 aug.
Heinrich Urbelviiulveebr. – märts 1976,
1976 sept. – 1978 aug.
Rene Tõnts
(Jukk)
akordionaug. 1976 – 01.jaan. 1979
Mai Urbaliteratuur, üldained,
solfedžo
1978 aug. – 1981 aug.
Ringa Avasaar
(Vaiksaar)
viiul1978 sept. – 1980 mai
1983/84 õ.a.
Helmi Truss
(Värk)
akordion, flööt,
plokkflööt
01.aug. 1979 – tänaseni
Valdo Värkakordion, literatuur,
basskitarr, löökpillid,
trompet
01.sept. 1980 – tänaseni
Tiina Kattaiviiul1980/81 õ.a.
Ülle Luutreklaver1980/81 õ.a.
Maiu Hansen
(Rosenfeldt)
viiul01.aug. 1981 – 01.veebr. 1983
Eda Muniklaver1981/82 õ.a.
Malle Heinsaluklaver14.sept. 1981 – 28.aug. 1982
Maarika Rõigasüldained15.okt. 1981 – 10.aug. 1982
Riho Putnikkitarr1981 sügis – 01.apr. 1982
Anne Velt
(Pääsuke)
solfedžo, üldained01.sept. 1982 – 1987 sügis??
Marika Ralja
(Rosenfeldt)
üldained, illustraator01.sept. 1982 – 1986 sügis
Ruth Põldvee
(Mõttus)
klaver, üldained,
solfedžo
01.aug. 1983 – tänaseni
Erlend Jantsikenesolfedžo, plokkflööt,
üldained, illustraator
1983 aug. – 1985 mai,
1990/1991 õ.a.
Ene Matesenüldained, solfedžo1983 sept. – 1986 mai
Reet Soosaarklaver, solfedžo,
literatuur
1985 sept. – 2003 kevad
Merle Ravandliteratuur, üldained01.aug. 1986 – 1989 kevad
Anneli Hüvatoklaver01.aug. 1986 – 1989 kevad
Anne Mägisolfedžo, üldained01.sept. 1987 – 01.jaan. 1993
Astrid Kuuskakordion, üldainedsept. 1989 – aug. 1995
Kadi Kask
(Lahesalu)
solfedžo, üldained,
muusikalugu, eelklass
1987 talv – tänaseni
Hille Ibrussolfedžo1989/90 õ.a.
Anu Männik
(Rebane)
flöötsept. 1989 – veebr. 1990
Jaanika Pubulainenakordion05.jaan. 1990 – 1990 kevad
Toomas Tõhkflööt01.märts 1990 – mai 1990
Evelin Kullsolfedžo1990 kevad
Merle Tõhkviiul???01.veebr. 1990 – 20.apr. 1990
Aira Kattairütmika1990/91 õ.a.
Eevi Hulkkoillustraatorsept. 1990 – 01.jaan. 1993
Laila Hakkajaklaver, eelkoolsept. 1990 – 1997 kevad
Iivo Hakkajaklarnetsept. 1990 – 1997 kevad
Endel Purjulöökpillid, arvutimuusika,
VIA juht-illustraator
01.sept. 1992 – tänaseni
Siirius Sikkaakordion, laul,
eelklass, üldained
01.sept. 1995 – 16.sept. 2007
Ants Läätskitarr, saksofon,
klarnet
01.sept. 1996 – tänaseni
Triin Jüris
(Ojamaa)
klaverveebr. – märts 1997
Irene Kordziejoneksolfedžo, eelklassjaan. – sept. 2000
Arvo LampAbja MK direktorapr. 2004 – mai 2006
Oleg Pissarenkokitarr2004/05 õ.a.
Vilja Vister
(enne Luuberg)
akordion, eelklass01.sept. 2004 – 28.08.2008

Heiki Vungi             

 

Kertu Nellis

(Kask)

Merili Kask                           

kitarr, trompet

 

 solfedžo,muusikaajalugu  

 

solfedžo,muusikalugu

01.sept. 2005 – tänaseni

 

25 august 2015.a.-29 juuli 2021.a.

 

07 veebruar 2022

NIMI
ERIALA
TÖÖTAMISE AEG
Kalle Tamra
klaver, üldained
1961 sügis – 1966 kevad
Maie Tamra
solfedžo, klaver
1961 sügis – 1966 kevad
Olga Djukova
klaver
1961 sügis – 1964 kevad
Rosalie Kannik (Ralja)
akordion, dirigeerimine
1961 sügis – 01.juuli 1992, 15.jaan. 1997 – 08.10.2008
Sirje Seppel (Kuusk)
klaver
1962 sept. – nov.
Ivi-Heljo Toomjõe (Harju)
üldklaver, solfedžo, koorijuht
1962 sept. – 1964 mai, 1973 aug. – 1975 mai, 01.veebr. 1993 – 1998 dets.
Valdur Parksepp
akordion
1962 sügis – 1963 sügis
Kalju Terras
klaver, trompet
1964 veebr. – nov., 1967 dets. – 1975 juuli
Maija Raigas
1963/64 õ.-a.
solfedžo, üldklaver
Reet Räppo (Kivilaan)
klaver, üldained, eelklass
1964 aug. – 27.aug. 1969 1972 sept. – 1975 kevad
Leida Truumees (Viira)
akordion
1964 sept. – 06.aug. 1975
Ene Metsjärv
klaver
1965 sept. – okt.
Vello Anso
klarnet
1965 sept. – 1966 okt.
Kalle Lindi
literatuuri illustraator
1965/66 õ.-a.
Maile Pebre (Harik)
üldained, klaver, literatuur
1966 sept. – 1970 aug.
Hain Jüris
trompet
1966 sept. – 1966 okt.
Helve Lumi (Kase)
solfedžo, üldained
1966 aug. – 10.dets. 1980
Andres Kase
klaver
1966 aug. – 13.sept. 1981
Endel Priilinn
klarnet
01.nov. 1966 – 15.aug. 1970, 10.nov. 1970 – 01.dets. 1972
Liine Pebre
klaver
2. I – 31. I 1967
Ants Nurk
klaver
01.aug. – 18.nov. 1968
Elle Olm
üldained
1969/70 õ.a., 1971/72 õ.a. (asendused)
Moonika Klaas
literatuur, üldained
1970 aug. – 1974 sept.
Rein Viitas
akordion
1970/71 õ.a.
Aleksander Verte
klarnet, trompet, kitarr, flööt, plokkflööt, löökpillid
1970 sept. – okt. 01.dets. 1972 – 27.sept. 1980
Tõnu Pruuli
klaver
jaan. – mai 1970 1971/72 õ.a., 1973 märts 1974/75, 75/76, 1981/82
Anne Ibrus (Saaret)
akordion
1971 aug. – 1973 aug.
Sirje Pihu
viiul, üldained
1971 aug. – 1974 sept.
Maris Piir
akordion, literatuur, üldained
1972/73 õ.a.
Merike Rüdiger
akordion
1973 aug. – 1975 kevad 1978/79 õ.a.
Vallo Taar
trompet, literatuur, üldained
01.aug. 1973 – 19.mai 1974 1980/81 õ.a.
Enno Eiki
klarnet
1974/75 õ.a.
Aino Ilm (Siniväli)
literatuur, akordion
10.sept. 1974 – 13.jaan. 1975 1975/76 õ.a.
Katrin Sarapuu (Keerma)
üldained, literatuur
15.sept. 1974 – 1975 kevad
Tiiu Tolm (Jõgi)
klaver
1974/75 õ.a., 01.sept. 1989 – tänaseni
Ene Jerlov (varem Mets)
literatuur, akordion
13.jaan. 1975 – 01.mai 1978
Olev Raal
klaver, üldained
01.aug. 1975 – 04.nov. 1975 01.dets. 1976 – tänaseni
Piret Kuld
viiul
aug. 1975 – 21.märts 1977
Malle Käära
akordion
01.sept. 1975 – 12.jaan. 1976
Tiia Tats (Parmo)
literatuur, üldained
01.sept. 1975 – 1977 kevad
Liivi Sooaluste
literatuur, üldained
26.jaan. 1976 – kevad 1976 ??
Marta Kartau
klaver, üldained
04.nov. 1975 – 1978 aug.
Heinrich Urbel
viiul
veebr. – märts 1976, 1976 sept. – 1978 aug.
Rene Tõnts (Jukk)
akordion
aug. 1976 – 01.jaan. 1979
Mai Urba
literatuur, üldained, solfedžo
1978 aug. – 1981 aug.
Ringa Avasaar (Vaiksaar)
viiul
1978 sept. – 1980 mai 1983/84 õ.a.
Helmi Truss (Värk)
akordion, flööt, plokkflööt
01.aug. 1979 – tänaseni
Valdo Värk
akordion, literatuur, basskitarr, löökpillid, trompet
01.sept. 1980 – tänaseni
Tiina Kattai
viiul
1980/81 õ.a.
Ülle Luutre
klaver
1980/81 õ.a.
Maiu Hansen (Rosenfeldt)
viiul
01.aug. 1981 – 01.veebr. 1983
Eda Muni
klaver
1981/82 õ.a.
Malle Heinsalu
klaver
14.sept. 1981 – 28.aug. 1982
Maarika Rõigas
üldained
15.okt. 1981 – 10.aug. 1982
Riho Putnik
kitarr
1981 sügis – 01.apr. 1982
Anne Velt (Pääsuke)
solfedžo, üldained
01.sept. 1982 – 1987 sügis??
Marika Ralja (Rosenfeldt)
üldained, illustraator
01.sept. 1982 – 1986 sügis
Ruth Põldvee (Mõttus)
klaver, üldained, solfedžo
01.aug. 1983 – tänaseni
Erlend Jantsikene
solfedžo, plokkflööt, üldained, illustraator
1983 aug. – 1985 mai, 1990/1991 õ.a.
Ene Matesen
üldained, solfedžo
1983 sept. – 1986 mai
Reet Soosaar
klaver, solfedžo, literatuur
1985 sept. – 2003 kevad
Merle Ravand
literatuur, üldained
01.aug. 1986 – 1989 kevad
Anneli Hüvato
klaver
01.aug. 1986 – 1989 kevad
Anne Mägi
solfedžo, üldained
01.sept. 1987 – 01.jaan. 1993
Astrid Kuusk
akordion, üldained
sept. 1989 – aug. 1995
Kadi Kask (Lahesalu)
solfedžo, üldained, muusikalugu, eelklass
1987 talv – tänaseni
Hille Ibrus
solfedžo
1989/90 õ.a.
Anu Männik (Rebane)
flööt
sept. 1989 – veebr. 1990
Jaanika Pubulainen
akordion
05.jaan. 1990 – 1990 kevad
Toomas Tõhk
flööt
01.märts 1990 – mai 1990
Evelin Kull
solfedžo
1990 kevad
Merle Tõhk
viiul???
01.veebr. 1990 – 20.apr. 1990
Aira Kattai
rütmika
1990/91 õ.a.
Eevi Hulkko
illustraator
sept. 1990 – 01.jaan. 1993
Laila Hakkaja
klaver, eelkool
sept. 1990 – 1997 kevad
Iivo Hakkaja
klarnet
sept. 1990 – 1997 kevad
Endel Purju
löökpillid, arvutimuusika, VIA juht-illustraator
01.sept. 1992 – tänaseni
Siirius Sikka
akordion, laul, eelklass, üldained
01.sept. 1995 – 16.sept. 2007
Ants Lääts
kitarr, saksofon, klarnet
01.sept. 1996 – tänaseni
Triin Jüris (Ojamaa)
klaver
veebr. – märts 1997
Irene Kordziejonek
solfedžo, eelklass
jaan. – sept. 2000
Arvo Lamp
Abja MK direktor
apr. 2004 – mai 2006
Oleg Pissarenko
kitarr
2004/05 õ.a.
Vilja Vister (enne Luuberg)
akordion, eelklass
01.sept. 2004 – 28.08.2008
Heiki Vungi
kitarr, trompet
01.sept. 2005 – tänaseni
Kertu Nellis (Kask)
solfedžo, muusikaajalugu
25 august 2015.a.-29 juuli 2021.a.
Merili Kask
solfedžo,muusikalugu
07 veebruar 2022